Regan Vest

Atombunker Rebild

Ændret trusselsbillede
Efter afslutningen af den kolde krig har det generelle trusselsbillede ændret sig markant. Den danske stat har derfor ikke mere brug for Regan Vest, der blev bygget i 60’erne som atomsikret arbejdsplads for regeringen, topadministrationen og regenten i tilfælde af et worst case scenario.

Forventning om en snarlig politisk afgørelse
Anlægget administreres af Beredskabsstyrelsen og har været i dvaletilstand siden 2003.
Forsvarsminister Nick Hækkerup har udtalt til pressen, at han gerne ser, at Regan Vest gøres offentligt tilgængelig. Der er imidlertid ikke truffet nogen endelig politisk afgørelse endnu.

Ønske om at udvikle en turistattraktion
Rebild Kommune støtter en proces, der kan gøre Regan Vest til en spændende turistattraktion, og borgmester Anny Winther ønsker at sikre udarbejdelsen af en grundig analyse af anlæggets fremtidsmuligheder som grundlag for at skaffe den nødvendige finansiering.

Atombunker Rebild - foreløbig projektbeskrivelse
En arbejdsgruppe med repræsentanter for turisterhvervet og Rebild Kommune har udarbejdet en indledende rapport med en række anbefalinger til, hvordan Regan Vest udvikles til turistattraktionen Atombunker Rebild.

Projektet vandt i februar 2012 førsteprisen ved en nordjysk turismekonkurrence udskrevet af Aalborg Samarbejdet og VisitNordjylland.

Projektets vision
Atombunker Rebild, som ligger i et enestående naturområde med Rold Skov og Rebild Bakker, vil være kendt son Europas mest fascinerende koldkrigsanlæg på grund af sin autencitet, sin formidling og sine varierede oplevelsesmuligheder.

Missionen
Atombunker Rebild formidler historien om den kolde krig med udgangspunkt i et autentisk miljø.

Formidlingen tilrettelægges for en bred målgruppe, således at der både er læring og aktivitet for det segment, der kan huske perioden eller har særlig interesse og viden om den, samtidig med, at der tages særlige formidlingsmæssige hensyn til de yngre generationer, hvis forhåndskendskab til perioden er begrænset.

Dele af anlægget skal bevare sin enestående autencitet som tidslomme samtidig med, at en fast udstilling og særlige tilbud i form af aktiviteter, events, rollespil mv. løbende udvikles.

Se flere billeder fra Regan Vest her...
Galleri - se flere billeder fra Regan Vest
 
Rebild Kommune VisitRebild VisitNordjylland Aalborgsamarbejdet Nomini